top of page
האגודה מהי
University bust statue

האגודה מהי ?

אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל נוסדה בשנת 1956,כארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי המקצועות בתחום מדעי החברה והרוח.

היא עונה לצרכים אקדמיים, תרבותיים וחברתיים, כמפורט להלן, ומאופיינת בקהילה האקדמית כארגון וולנטרי איכותי, הנהנה מיוקרה חברתית ומקצועית. 

בפעילות העניפה והמגוונת של האגודה היא משקיעה את מלוא המאמצים והאמצעים, כדי להעניק לחבריה תמורה מלאה ומשמעותית, הרגשת שותפות והנאה, תוך מתן אפשרויות רבות ליצירת קשרים מקצועיים וחברתיים עם עמיתים במגוון מקצועות המח"ר. 

השתייכות לאגודת האקדמאים מעניקה יתרון מיוחד על פני האחרים ומאפשרת לחבריה לשמש "כתובת" מקצועית וחברתית. 

מטרות האגודה

מטרות האגודה

א. העלאת הרמה האקדמית והמקצועית של ציבור האקדמאים במדעי החברה והרוח בישראל.
ב. עידוד המחקר העיוני והמעשי בתחום מדעי החברה והרוח.
ג. טיפוח קשרים עם אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות מחקר בארץ ובעולם.
ד. טיפול ברישוי מקצועות מדעי החברה והרוח.
ה. מעורבות פעילה בענייני המדינה, החברה והמדע בישראל.
ו. הקמה והפעלה של מרכז בינלאומי לחינוך לדמוקרטיה ולשוויון.
ז. סיוע לקליטה חברתית של עולים אקדמאים.
ח. קיום פעילות חינוכית, תרבותית וחברתית.

Image by Joshua Hoehne
פעולות האגודה
Image by Iñaki del Olmo

פעולות האגודה

1. עידוד השתלמות אקדמית ומחקר מדעי, באמצעות הענקת מלגות ופרסי עידוד

( ללומדים לתואר Ph.D, למסיימי תואר .M.A בהצטיינות יתרה,

למחברי ספרים, מחקרים ופרסומים מדעיים ).
2. הקמת קרנות מחקר והשגת אמצעים כספיים לביצוע

מחקרים יזומים ע"י האגודה.
3. עריכת קורסים, סימפוזיונים, חוגי השתלמות, סמינרים,

ימי עיון, סיורים מקצועיים וכיו"ב.
4. קיום כנסים ארציים וסימפוזיונים בינלאומיים,

בשיתוף מוסדות ועמיתים בארץ ובחו"ל.
5. ייצוג האקדמאים במדעי החברה והרוח במישור

האקדמי בארץ ובעולם.
6. קיום "במת האקדמאי" - מוקד לדיונים בענייני המדינה, החברה והמדע.
7. קיום קשרים בינלאומיים וחילופי משלחות מקצועיות.
8. קיום חוג מנהלים בכירים וחוגים מקצועיים אחרים.
9. פעילות חינוכית קהילתית להקניית ערכי הדמוקרטיה והשוויון ולקירוב הלבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.
10. ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילות האגודה.
11. הוצאה לאור של כתב עת מדעי ופרסומים מקצועיים. 
12. פעולות תרבות והעשרה.
13. חברות במועדון "הוט", מועדון הצרכנות של האוכלוסיה

האקדמית והטכנולוגית בישראל.
14. ייזום וביצוע כל פעולה אחרת, לקידום מטרות האגודה.

הטבות לחברי האגודה

השתתפות בערבי תרבות והעשרה
חברי האגודה ובני/נות זוג זכאים להשתתף בערבי תרבות והעשרה בתשלום סמלי ו/או ללא תשלום. 
ערבים אלה מתקיימים בכל המחוזות ולמשתתפים מוגש כיבוד קל.

 

השתתפות בסמינרים מקצועיים
חברי האגודה זכאים לסובסידיה בגובה משתנה על כל השתתפות בסמינר מקצועי של האגודה. 

השתתפות בסיורים מקצועיים
חברי האגודה זכאים לסובסידיה בגובה משתנה, על כל השתתפות בסיור מקצועי של האגודה .

 

השתתפות במפגשי "במת האקדמאי"
חברי האגודה ובני/ות זוג זכאים לכניסה חופשית במפגשים של "במת האקדמאי". 

 השתתפות בטיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל
חברי האגודה ובני/ות זוג זכאים להשתתף בטיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל בהנחה ובתנאים מיוחדים. פרטים ב"ידיעון" של האגודה ובאתר זה.

Image by Dom Fou
חברות באגודה
Image by Brett Jordan

חברות באגודה

בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בארץ ובחו"ל, בתחומי מדעי החברה והרוח,בעלי תואר אקדמי ראשון ומעלה ובעלי תעודות מטעם מוסדות שהוכרו ע"י הנהלת האגודה.

מוסדות האגודה

1. ועידה ארצית (אסיפה כללית)

2. נשיאות כבוד

3. יו"ר האגודה וסגניו

4. הנהלה ארצית

5. ועדת ביקורת

6. ועדות ארציות

7. בית דין האגודה 

לאגודה ארבעה מחוזות: תל אביב והמרכז,

חיפה והצפון, ירושלים, מחוז הדרום.
 

המוסדות המחוזיים :
 

1. מועצה מחוזית (אסיפה כללית של חברי המחוז)
2. יו"ר המחוז
3. הנהלה מחוזית
4. ועדות מחוזיות

Image by Sangga Rima Roman Selia
מוסדות האגודה
נושאי תפקידים באגודה
Suit and Tie

נושאי תפקידים באגודה

נשיאות כבוד
מר שלמה קלדרון    פרופ' שמעון שטרית    ד"ר אריה נחמיאס    ד"ר שלומית גלר    עו"ד גדעון פישר    פרופ' דני הרשקוביץ    פרופ' רון שפירא

 

יו"ר האגודה
אלי סער

 

סגני יו"ר האגודה
אלי מור יוסף

רם אלטמן

אריה ונגרקו
 

יושבי ראש המחוזות והחטיבות
דורית בן סניור, יו"ר חטיבת בנק ישראל

רם אלטמן, יו"ר חטיבת התעשייה האווירית

דר' אבי אביב, יו"ר מחוז תל אביב והמרכז

אריה ונגרקו, יו"ר מחוז חיפה והצפון ועורך "הד המח"ר"

אפי להב, יו"ר מחוז ירושלים

עו"ד מיכה לנקרי, יו"ר מחוז דרום

גרימברג שחר ענת, יו"ר חטיבת תעש
ישראל שפירא, יו"ר ועדת ביקורת

 

גזבר האגודה
אלי מור יוסף
 

יו"ר ועדת הביקורת
ישראל שפירא

 

אב בית דין האגודה
משה בק

 

יו"ר ועדת המלגות
פרופ' אייל זיסר

 

חברי ההנהלה הארצית
יו"ר האגודה, סגן יו"ר האגודה, יושבי ראש המחוזות,
ניר לוי, קרן קופל, אבנר דהרי, ליאת אילוז, עמית נהוראי,

אסף קטן, אלי כהן, עמית בר לב, יוסף יצחק, אמיר ולס. 

bottom of page