top of page
Image by Martin Adams

 אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל נוסדה בשנת 1956,
כארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי המקצועות בתחום מדעי החברה והרוח.
היא עונה לצרכים אקדמיים, תרבותיים וחברתיים, כמפורט להלן, ומאופיינת בקהילה האקדמית כארגון וולנטרי איכותי,
הנהנה מיוקרה

חברתית ומקצועית. 

בפעילות העניפה והמגוונת של האגודה היא משקיעה את מלוא המאמצים והאמצעים, כדי להעניק לחבריה תמורה מלאה ומשמעותית,
הרגשת שותפות והנאה, תוך מתן אפשרויות רבות ליצירת קשרים מקצועיים וחברתיים עם עמיתים במגוון מקצועות המח"ר. 

השתייכות לאגודת האקדמאים מעניקה יתרון מיוחד על פני האחרים

ומאפשרת לחבריה לשמש "כתובת" מקצועית וחברתית.

חברי האגודה

Institute
bottom of page