logo כניסה

 אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל ע"ר

הרשמה

הרשמה וחידוש חברות לשנת 2020

דמי החבר לשנת 2020 הם בסך 393 ש"ח.
גימלאים שאינם משתכרים, ישלמו 295ש"ח.
סטודנטים לתואר ראשון שאינם משתכרים, בשנה האחרונה ללימודיהם, יתקבלו כמועמדים לחברות באגודה ללא תשלום במשך שנה קלנדרית אחת.

יש להדפיס את הטופס מכאן, למלא ולשלוח למייל academi1@inter.net.il או לפקס מספר: 08-6171347

אפשרויות תשלום:

א. הוראת קבע בבנק 
ב. בכרטיס אשראי
ג. בהמחאה אישית

פרטים במשרד הראשי של האגודה 08-6171349 , 052-5250531.

 

לפרטים נוספים:


שם:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
נושא:
תוכן ההודעה: