logo כניסה

 אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל ע"ר

הרשמה

הרשמה וחידוש חברות לשנת 2019

דמי החבר לשנת 2019 הם בסך 397 ש"ח.
גימלאים שאינם משתכרים, ישלמו 305 ש"ח.
סטודנטים לתואר ראשון שאינם משתכרים, בשנה האחרונה ללימודיהם, יתקבלו כמועמדים לחברות באגודה ללא תשלום במשך שנה קלנדרית אחת.

יש להדפיס את הטופס מכאן, למלא ולשלוח לפקס מספר: 03-5255938

אפשרויות תשלום:

א. הוראת קבע בבנק 
ב. בכרטיס אשראי
ג. בהמחאה אישית

פרטים במשרד הראשי של האגודה בתל-אביב.

 

לפרטים נוספים:


שם:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
נושא:
תוכן ההודעה: