logo כניסה

 אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל ע"ר

מבצעים

מבצעים לחברי האגודה

השתתפות בערבי תרבות והעשרה

חברי האגודה ובני/נות זוג זכאים להשתתף בערבי תרבות והעשרה בתשלום סמלי ו/או ללא תשלום. 
ערבים אלה מתקיימים בכל המחוזות ולמשתתפים מוגש כיבוד קל.

 

השתתפות בסמינרים מקצועיים

חברי האגודה זכאים לסובסידיה בגובה משתנה על כל השתתפות בסמינר מקצועי של האגודה. 

השתתפות בסיורים מקצועיים

חברי האגודה זכאים לסובסידיה בגובה משתנה, על כל השתתפות בסיור מקצועי של האגודה .

השתתפות במפגשי "במת האקדמאי"

חברי האגודה ובני/ות זוג זכאים לכניסה חופשית במפגשים של "במת האקדמאי". 

 

 

 השתתפות בטיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל

חברי האגודה ובני/ות זוג זכאים להשתתף בטיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל בהנחה ובתנאים מיוחדים. פרטים ב"ידיעון" של האגודה ובאתר זה.