logo כניסה

 אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל ע"ר

חדשות האגודה

חדשות האגודה

לפרטים נוספים לחץ\י על כותרת ההודעה

24-02-2005    -   קשר אישי מהיר עם חברי האגודה

כדי שנוכל ליצור קשר אישי ומהיר עם חברי האגודה, נבקשכם להעביר אלינו פרטים אלה:
טלפון רגיל, טלפון נייד, פקסימיליה, דואר אלקטרוני .

01-09-2006    -   אגודת האקדמאים והסתדרות המח"ר

חברים רבים של הסתדרות המח"ר נוהגים לפנות לאגודתנו- אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל - בנושאים הקשורים לתנאי שכר ולתנאי העבודה של המח"ר.
על מנת למנוע אי הבנות ופניות מיותרות, באה הבהרה זו.
הסתרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר) היא האיגוד המקצועי של העובדים בדירוג המח"ר. בתור שכזאת היא מטפלת בתנאי השכר ותנאי העבודה של המח"ר.

אגודתנו - אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל - היא ארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי המקצועות בתחום מדעי החברה והרוח - שכירים, עצמאיים וגימלאים, והיא מטפלת בנושאים המפורטים באתר זה. האגודה פועלת כעמותה עצמאית והחברות בה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים.

החברות בהסתדרות המח"ר לא מקנה חברות אוטומטית באגודה.

26-10-2014    -